Agents Rurals actuen contra el ciber comerç d’espècies protegides

os

12 nov Agents Rurals actuen contra el ciber comerç d’espècies protegides

Han identificat un ciutadà que venia urpes d’ós a través de les xarxes per fer-ne penjolls
El preu al mercat de les urpes interceptades seria d’uns 1.200 euros
Membres del Grup de Suport de Fauna i Flora de l’Àrea Regional de Barcelona han realitzat una actuació contra el comerç electrònic de parts pertanyents a l’espècie ós bru (Ursus arctos).
Les investigacions han permès d’identificar un ciutadà romanès i resident a Catalunya que a través d’internet comercialitzava diverses urpes d’ós que eren ofertes per a fer-ne penjolls. Davant la sospita que aquestes no fossin sintètiques i que pertanyessin a l’espècie ós bru, es va establir un dispositiu per tal de poder intervenir-li les diverses urpes que anaven a ser comercialitzades imminentment. Les venia a 95€ la peça en total les 12 ungles tenien un valor de 1140 euros.
El resultat del dispositiu ha estat la intervenció de dotze urpes que han estat identificades per personal tècnic de la Direcció General de Polítiques Ambientals del Departament de Territori com a urpes d’ós bru. Segons el peritatge realitzat, pertanyen a diversos exemplars.
A Catalunya, l’ós bru és una espècie que es troba en el màxim grau de protecció (categoria A) pel Decret Legislatiu 2/2008 de protecció dels animals.
La persona investigada no ha aportat cap tipus de documentació que pogués emparar la procedència legal de les ungles intervingudes, perquè hi ha països dins la UE, sempre que es disposin dels permisos necessaris, on la cacera de l’ós bru és permesa. No obstant això, en cap dels casos i sota cap concepte, no és permesa la comercialització de parts pertanyents a una espècie protegida.
Els fets es posaran en coneixement de la Secció de Medi Ambient i Urbanisme de la Fiscalia Provincial de Barcelona, en tractar-se d’uns fets que poden ser constitutius d’un presumpte delicte contra la fauna.
Font: Sala de premsa Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.