Agents Rurals constaten un augment del furtivisme de pesca a la plana de Lleida

COMÍS P

14 sep Agents Rurals constaten un augment del furtivisme de pesca a la plana de Lleida

Han realitzat diversos serveis antifurtivisme durant la primera setmana del mes de setembre a les comarques del Segrià, l’Urgell i el Pla d´Urgell

Els Agents Rurals de l’àrea regional de Lleida van dur a terme un operatiu especial de control de la pesca furtiva durant la primera setmana del mes de setembre, donant resposta a les reiterades queixes de les Societats de Pescadors, en què alertaven d’un increment del furtivisme en rius, estanys i pantans de regadiu.

Els Agents Rurals van comprovar la documentació, les canyes i els esquers a un total de trenta-vuit (38) pescadors a les comarques del sud de Lleida. Es va denunciar a un total de quinze pescadors (15), la majoria dels quals provenien de fora de Catalunya.
Els motius de les denúncies van ser diversos, però la majoria era per pescar sense la preceptiva llicència de pesca recreativa; també hi van haver dues (2) denúncies per pescar en una escala de peixos en la zona truitera d’Alfarràs; pel sacrifici de carpes (espècie no sacrificable a excepció de la ZPC SE18 corresponent a l´Estany d´Ivars i Vila-sana); per pescar amb peixos-esquers prohibits, i la més curiosa va ser per pescar amb una perxa equipada amb un arpó a la punta per capturar carpes al riu Segre al seu pas per Lleida.
A finals d’estiu i en consonància amb el clima, els peixos comencen a alimentar-se amb més voracitat per poder passar l’hivern, motiu pel qual piquen més i per aquest motiu també hi ha més pescadors disposats a capturar-los.
L’operatiu continuarà fins a la primera setmana d’octubre, que és quan comença el declivi de la pesca recreativa de peixos ciprínids.
Les denúncies comportaran els corresponents expedients administratius sancionadors per part del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca  i  Alimentació, amb sancions que poden anar des dels 100 als 600 euros.
Font: Sala de premsa Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.