Agents Rurals controlen la zona de seguretat que envolta Blanes per evitar accidents amb caçadors furtius

Furtiu

01 sep Agents Rurals controlen la zona de seguretat que envolta Blanes per evitar accidents amb caçadors furtius

Van efectuar 5 denúncies i van comissar les armes i les peces de caça que havien capturat
Membres del Grup d’antifurtivisme del Cos d’Agents Rurals, arran de les queixes rebudes per part dels veïns sobre el fet entraven caçadors a la zona de seguretat de Blanes, van efectuar aquest diumenge 24 d’agost una inspecció a la zona.
En aquesta actuació es van localitzar diversos caçadors i es van efectuar un total de 5 denúncies amb el corresponent comís  de les escopetes i les peces de caça capturades, un total de 6 tudons. També es va comissar una escopeta d’aire comprimit que portava un menor d’edat, que no disposava de documentació per a la tinença i  que estava emprant fora dels llocs autoritzats. En aquest sentit, cal recordar que les armes d’aire comprimit no es poden usar per caçar i els seu ús queda restringit a les galeries de tir.
El Cos d’Agents Rurals té com una de les seves prioritats la vigilància de les zones de seguretat per tal de garantir la seguretat de les persones.
Les zones de seguretat són definides a la Llei 1/1970, de 4 d’abril, de caça, per tal de garantir l’adequada protecció de les persones i els seus béns davant les activitats cinegètiques. En aquestes zones és prohibida la utilització d’armes de foc o l’exercici de la caça. També és prohibit disparar en direcció a aquestes zones sempre que els caçadors no es trobin a una distància més gran que la que puguin abastar els projectils, o que la configuració del terreny intermedi impedeixi arribar a la zona de seguretat.
S’han declarat fins ara 68 zones de seguretat, amb una superfície de 80.380 hectàrees del total del territori de Catalunya.
Font: Sala de premsa Departament Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.