Agricultura afronta la reestructuració del Cos d’Agents Rurals i impulsa el seu reconeixement com a cos essencial

Cala montgoÌ-

06 may Agricultura afronta la reestructuració del Cos d’Agents Rurals i impulsa el seu reconeixement com a cos essencial

Es preveuen crear 15 llocs de treball per iniciar el desplegament de noves categories i garantir el correcte funcionament del cos, després de la sentència del TSJC que afecta 11 comandaments

 

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha endegat la restructuració del Cos d’Agents Rurals, després que s’hagi hagut de cessar 11 comandaments, en compliment de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del 6 d’abril, que anul·la les resolucions de nomenaments definitius d’aquests llocs de treball. De les 11 persones afectades, 4 han ocupat altres llocs de comandament que ja tenien assignats prèviament, i 7 han retornat a les categories que ocupaven amb anterioritat al seu nomenament.
El DARP entén que davant d’aquesta situació, que s’arrossegava de feia anys i que fins ara no s’havia afrontat, s’ha de reestructurar a fons aquest cos i enfortir-lo reconeixent-lo com a servei públic essencial. Amb aquest objectiu s’ha estat treballant des de l’inici d’aquesta legislatura, en contacte amb la direcció del cos, els afectats i sindicats del sector, i s’han plantejat les actuacions que han d’enfortir el Cos d’Agens Rurals de cara al futur.
En els propers dies el DARP publicarà una convocatòria de provisió provisional d’aquests llocs de treball que han quedat vacants per tal de garantir el normal funcionament del Cos d’Agents Rurals.
Mentrestant,  i des del mateix cessament dels comandaments, l’operativitat del cos ha quedat garantida amb l’assumpció de les funcions bàsiques dels comandaments vacants per part dels caps d’àrea regional o per part de l’Àrea General, en el cas de la Regió de Lleida.
D’altra banda, està previst incorporar en el pressupost del 2016 un increment de capítol 1 equivalent a 15 llocs de treball amb l’objectiu d’iniciar el desplegament de la categoria de sotsinspector, categoria que es correspon amb el requisit per als llocs que s’han vist afectats per la Sentència  del TSJC. A més, està previst enfortir l’estructura del Cos d’Agents Rurals mitjançant la dotació del lloc de Cap de l’Àrea Regional de Pirineus.
La direcció del Cos dels Agents Rurals ha considerat que des del DARP s’ha actuat, en aquests darrers mesos, de manera eficient per tal que l’afectació del cessament de funcionaris de diversos llocs de comandament del cos tingui el menor impacte possible.
El Cos dels Agents Rurals és el cos de vigilància, control i col·laboració en la gestió del medi natural, de protecció i prevenció integrals del medi ambient de Catalunya. Els membres d’aquest cos tenen la condició d’agents de l’autoritat i exerceixen funcions de policia administrativa especial i policia judicial.
Les seves funcions són la prevenció, vigilància, detecció i investigació dels incendis forestals; la vigilància, inspecció i col·laboració en la gestió de la protecció dels animals, la fauna, la caça i la pesca fluvial, dels espais naturals protegits, dels recursos forestals i flora protegida, i de les activitats extractives, els impactes ambientals i l’accés al medi natural, entre d’altres.
Font: Sala de premsa Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.