Alliberament d’un miler de barbs i bagres als rius catalans

08 may Alliberament d’un miler de barbs i bagres als rius catalans

 

Es tracta d’una acció per potenciar la pesca de ciprínids als rius catalans

 

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha alliberat avui uns 1.100 barbs de l’Ebre (Barbus graellsii) i bagres (Squalius laietanus) com a resultat de la prova pilot de cria en captivitat d’aquestes espècies que es va iniciar el passat 2013.

Els alliberaments s’han repartit entre les zones següents: riu Llobregat al seu pas per Olesa de Montserrat, riu Noguera Pallaresa al seu pas per Tremp (entre l’embassament de Terradets i Sant Antoni), i riu Segre al seu pas per Torres de Segre. En concret, les bagres s’han repartit en els tres trams anteriors i els barbs només s’han alliberat als dos trams de la conca de l’Ebre. 

La prova pilot es va iniciar la primavera passada, coincidint amb l’època de fresa de les dues espècies. Es van capturar diversos exemplars reproductors al riu Rialb, als quals se’ls va induir la extracció dels ous i se’ls va fecundar amb els mascles corresponents. Els ous fecundats es van mantenir en piscines fins a l’eclosió dels alevins, els quals es van traslladar a piscines més grans, on s’han mantingut fins al moment d’alliberar-los.
L’experiència de cria en captivitat de ciprínids autòctons s’ha considerat tot un èxit, i el Departament té previst donar-hi continuïtat a fi d’augmentar-ne la producció i poder reforçar altres zones on en els últims anys s’ha produït un descens de les poblacions.
La pesca a Catalunya

La pesca en aigües continentals ja fa temps que ha deixat de ser una font de recursos per a la supervivència humana i ha esdevingut, principalment, una activitat esportiva i recreativa. Avui, es practiquen noves tècniques de pesca i hi ha nous arts i nous esquers que permeten desenvolupar una pesca de mínim impacte, compatible amb la protecció de les poblacions aqüícoles i del medi natural.

La pesca ha estat i continua sent una activitat turística molt important per a l’economia de les comarques d’interior i de muntanya, ja que contribueix a la desestacionalització i la diversificació de l’activitat en uns territoris on l’extensió de la temporada turística pot esdevenir un factor clau per a la continuïtat de l’activitat econòmica i l’arrelament de la població al territori.

Per practicar la pesca a les aigües continentals de Catalunya, cal obtenir la llicència de pesca recreativa, que és vàlida tant per pescar a les aigües continentals com a les marítimes. A més de la llicència de pesca recreativa, si es vol pescar en una zona de pesca controlada (ZPC), cal tenir el permís de pesca corresponent.
Amb aquesta prova pilot, el Departament d’Agricultura vol donar un nou impuls a la pesca de ciprínids (Cyprinus carpio, Barbus sp., Squalius sp., etc.).

 

Font: Sala de Premsa del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya