Flora Amenaçada de Catalunya

06 ago Flora Amenaçada de Catalunya

Pinguicula dertosensisPinguicula dertosensis. Font: Arxiu del Parc natural dels Ports.

Una de les principals funcions dels Agents Rurals són les actuacions encaminades a la vigilància, la inspecció, la col·laboració en la gestió, la investigació d’infraccions i l’ assessorament als ciutadans, en matèria d’àmbit forestal.

Des de la direcció del Cos d’Agents Rurals s’ha actualitzat el Procediment  Normalitzat de Treball de Recursos Forestals i Flora.

Els Agents Rurals controlaran les poblacions d’espècies de flora amenaçada , inspeccionant el Medi natural, la comercialització i la tinença, segons el Decret 172/2008, de 26 d’agost, de creació del Catàleg de flora amenaçada de Catalunya, evitant així la destrucció d’hàbitat i detectant nous nuclis de població. Es visitaran anualment diferents parcel·les per inventariar les zones de control, verificar la bona salut de les poblacions i detectar possibles factors de risc.

El llibre vermell de les plantes vasculars endèmiques i amenaçades de Catalunya (argania editio)  és una de les eines més importants que els agents utilitzaran per  l’estudi de la localització, distribució i nivell de protecció de la flora amenaçada.

Veure també: Reial Decret 139/2011, de 4 de febrer, per al desenvolupament del Llistat d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial i del Catàleg Español d’Espècies Amenaçades.