Història AEAFMA

L’Associació Espanyola d’Agents Forestals i Mediambientals es constitueix el 31 de gener de l’any 1999 a causa de la gran inquietud que van despertar en el col · lectiu diverses qüestions:

– El projecte d’Estratègia Forestal Espanyola, on es qüestionaven obertament les nostres potestats jurídiques, posant en dubte tant el nostre caràcter d’Agents de l’Autoritat com la consideració com a Policia Judicial.

– Els afanys privatitzadors de la vigilància i policia forestal per part d’empreses de seguretat, que estaven tenint ressò en sectors de l’Administració Pública.

– El deteriorament de la tasca professional i de la imatge dels agents forestals / mediambientals de tot Espanya.

Des dels seus inicis, AEAFMA ha desenvolupat nombroses actuacions encaminades a la defensa i millora professional del col · lectiu d’Agents Forestals / Mediambientals, com són, entre altres:

– La modificació del projecte de l’Estratègia Forestal Espanyola aprovada l’any 1999, en el sentit de garantir les potestats jurídiques dels Agents Forestals / Mediambientals.

– Participació activa en la modificació de la Llei 43/2003 de Monts (articles 6 i 58), en la qual s’aconsegueix, entre altres qüestions, el reconeixement del col · lectiu com a Policia Judicial genèrica.

Presidente y Vicepresidente de AEAFMA con la Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona

 

 

 

President i Vicepresident de AEAFMA amb la ministra de Medi Ambient, Cristina Narbona

– Gestions encaminades a aconseguir la utilització dels rotatius blaus en els vehicles oficials del col · lectiu.

– Foment de cursos de formació.

– Defensa i suport jurídic, elaboració de documents i assessorament professional i tècnic tant a les associacions federades com als afiliats individuals.

A més ha organitzat o col · laborat en la realització de diversos esdeveniments sobre la professió i ha participat en altres actes relacionats amb les funcions que exerceix el col · lectiu:

– Primer Congrés Nacional d’Agents Mediambientals d’Espanya (Múrcia)

– Congressos Internacionals d’Agents Mediambientals (Portugal, Escòcia)

– Jornades «Qui és qui en els incendis forestals» (Segòvia)

– Seminari del Programa Antídot. (Ciudad Real)

– Jornades Burgaleses sobre vigilància internacional del medi ambient.

– Seminaris organitzats per la fiscalia especial del Medi Ambient.

– Homenatge als companys morts en l’incendi de Guadalajara.