Membres del Cos d’Agents Rurals enxampen paranys il.legals per eliminar fauna a l’àrea privada de caça de Granyena de les Garrigues

03 abr Membres del Cos d’Agents Rurals enxampen paranys il.legals per eliminar fauna a l’àrea privada de caça de Granyena de les Garrigues

guineu

 

La utilització de mitjans massius o no selectius pot tenir condemnes penals de fins a dos anys de presó i comportar la suspensió temporal de l’aprofitament cinegètic

Membres del Cos d’Agents Rurals van enxampar “in fraganti” una persona relacionada amb la gestió de l’àrea privada de caça de Granyena de les Garrigues després d’observar la manipulació de paranys il·legals per a la captura de mamífers, predadors de les espècies cinegètiques que es poden caçar (conills, perdius, llebres).

S’han retirat més de seixanta trampes mortals repartides en nombrosos paratges dins de l’àrea de caça. A més a més de l’elevat nombre d’aquestes trampes , la seva distribució en terreny forestal i molt especialment en els principals passos per on transita la fauna que hi habita i la metodologia emprada (col·locació de la trampa) indica que presumptament es coneixia perfectament com es podia aconseguir la màxima efectivitat amb aquest tipus de trampes i a més el mètode “conduïa” la fauna cap a la trampa.

Aquest tipus de trampes consisteixen en una sirga metàl·lica a mode de llaç no selectiu col·locat principalment en els passos per on discorre la fauna, i aquesta en passar-hi pot quedar-se atrapada pel coll o per qualsevol altra part del cos i trigar hores o dies a morir. La retirada de tots aquests paranys il.legals evitarà la mort i una agonia llarga a molts animals.
El gran nombre de trampes retirades pels agents durant tot el procés d’investigació ha evitat un resultat molt més important d’espècies afectades, tot i això s’ha recollit diversos exemplars d’espècies de fauna salvatge com guineus i toixons i també algún animal domèstic (gossos).
Els primers indicis d’ús de possible control il·legal de depredadors en aquesta àrea de caça es van detectar l’any 2008, en aquella ocasió també es van recollir diverses trampes del mateix tipus i es va imposar una sanció econòmica de més de 2.000 € al responsable de la gestió de l’àrea de caça.
La col·laboració ciutadana és molt important en aquest i altres casos, on en ocasions la detecció d’aquest tipus de paranys passa desapercebuda degut a que es duu a terme en llocs on no s’hi acostuma a anar excepte excursionistes, observadors de natura o altres usuaris ocasionals.

L’ús d’aquest tipus de paranys massius i no selectius està tipificat com un delicte contra el medi ambient al Codi Penal i pot comportar penes de fins a 2 anys de presó pels seus autors, així com, també pot comportar la suspensió de les activitats a l’àrea de caça afectada.

El tancament temporal de l’àrea de caça és una mesura administrativa motivada per a la recuperació de la fauna autòctona, especialment els mamífers depredadors, després de comprovar que s’usaven mitjans prohibits per a eliminar animals salvatges que poden “entrar en competència” amb els caçadors menjant-se perdius o conills.
El Departament d’Agricultura Ramaderia i Medi Natural pot autoritzar excepcionalment la utilització de mètodes selectius per realitzar el control legal de depredadors de les àrees de caçafora del període hàbil, sempre que es constati que hi ha danys i durant un període de temps concret, sota unes circumstàncies determinades que permeten seleccionar la fauna afectada.
Durant tot l’any, però molt especialment després d’acabar la temporada de caça, el Cos d’Agents Rurals intensifica els serveis destinats a la recerca d’arts i mètodes no autoritzats per a la eliminació de fauna, degut a que pot causar danys molt greus a espècies en perill d’extinció, a la recuperació dels quals es dediquen importants esforços humans i econòmics.
Font: Sala de Premsa del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya