Què és AEAFMA?

AEAFMA és l’Associació Espanyola d’Agents Forestals i Mediambientals, una associació professional constituïda a l’empara de Llei Orgànica 1/2002, reguladora del dret d’associació, i té com a finalitat treballar pels interessos professionals, el foment, desenvolupament i difusió de l’activitat professional dels Agents Forestals / Mediambientals.

AEAFMA (Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales)

 

L’ASPARC és una Associació federada dins d’AEAFMA per decisió de la seva Assemblea General.

AEAFMA és, al seu torn, membre de la International Ranger Federation (IRF).

Si vols contactar amb AEAFMA fes-ho a través del següent correu: aeafma@gmail.com

 

 

 

 

 

Historia de la Asociación Española de Agentes Forestales y Medioambientales

 

Pàgina web:   http://www.aeafma.es/