Què és un agent rural?

Un Agent Rural és un funcionari de carrera que té tot un seguit de tasques
encomanades, totes elles amb un objectiu comú: la preservació del medi
ambient.

Així, podem trobar Agents Rurals a les carreteres o als terrenys
forestals inspeccionant infraestructures que comporten perill d’incendi o
que han de servir per a la seva prevenció, o investigant les causes d’aquests
quan ja s’han produït; als cingles, fent el seguiment d’un niu d’una espècie
protegida i vigilant el seu entorn per tal de garantir, en la mesura del que
està al seu abast que els polls arribin a volar en el seu moment.

També els podem trobar als rius, ja inspeccionant la pesca, ja agafant mostres d’aigua
per tal de comprovar la seva qualitat o el grau de perill d’un vessament. O en
els àmbits naturals més diversos, cartografiant la localització d’espècies de
flora d’interès. O als boscos, col·laborant en la planificació i gestió forestal o
verificant la correcta execució dels treballs autoritzats. O al mar, cuidant
el corall vermell. O, al lloc menys esperat, infiltrats en xarxes de tràfic
d’espècies protegides per normes internacionals. O realitzant … un llarg
etcètera de tasques que, en definitiva, consisteixen en vetllar per la correcta
aplicació de la normativa mediambiental.

 

Font: Bloc  «Protecció de la natura».