Qui som?

Moltes i molts agents rurals vivim la nostra feina amb una implicació personal
important. La defensa de la natura és la nostra professió i alhora la nostra
motivació. També fora de la jornada laboral, sovint continuem dedicant energies
i temps a activitats relacionades amb la protecció del medi ambient, a la nostra
formació i perfeccionament professional, i a la millora de la organització de la
qual formem part: el Cos d’Agents Rurals de la Generalitat de Catalunya.

Ens proposem canalitzar aquests esforços mitjançant l’Associació Professional,
transformar-los en crítica constructiva, amb actitud positiva, i concretar-los en
propostes per la millora del servei públic que prestem.

Creiem en la funció pública dels Agents Rurals i per això busquem la
defensa de tot el nostre espai professional. De les escoles verdes als serveis
especials d’antifurtivisme. Del seguiment de l’estat sanitari dels boscos a les
investigacions d’abocaments industrials, passant per tot l’ampli ventall de
funcions i tasques que s’inclouen dins l’important feina que tenim encomanada
pel Parlament de Catalunya: la protecció i prevenció integrals del medi
ambient.

Aspirem a contribuir a la millora de l’eficàcia i de l’eficiència dels nostres
serveis, al reconeixement social de la nostra feina i a la implicació de la societat
en la protecció del medi ambient.

OBJECTIUS

1. Divulgar i contribuir a donar a conèixer el Cos d’Agents Rurals a la societat
en general, i en particular a les institucions i als representants dels sectors
que tenen relació amb el medi ambient. El millor coneixement de la nostra
figura professional i de les nostres tasques permetrà un millor aprofitament
del recurs públic que representa el Cos d’Agents Rurals per al conjunt de la
societat.

2. Vetllar pel respecte a l’espai professional dels i les membres del Cos d’Agents
Rurals: la protecció i la prevenció integrals del medi ambient. Incidir en les
lleis i reglaments que regulen les funcions de l’administració mediambiental
i dels cossos de seguretat i d’emergències i de totes les entitats públiques
o privades quan tinguin relació amb l’espai professional del Cos d’Agents
Rurals.

3. Defensar els interessos professionals dels i les agents rurals associats/des.

4. Augmentar la motivació, recolzar i estimular el companyerisme entre els
i les agents d’arreu, facilitar espais de debat professional i de compartir
experiències. Fomentar la solidaritat entre els associats i concertar serveis o
descomptes comuns.

5. Promoure i fomentar l’interés i el respecte de la ciutadania cap al patrimoni
natural i el medi ambient en general.

PROPOSTA DE TASQUES CONCRETES

L’Associació Professional es nodreix de la voluntarietat de les persones que
en són sòcies i especialment de les que formen la junta directiva. Aquestes
persones adquireixen un compromís major amb l’Associació. Malgrat això,
la capacitat de treball, l’extensió dels temes a tractar des de l’Associació i
l’aprofundiment en els mateixos, dependrà de com es vagi perfilant el dia a dia
de cadascú de nosaltres.

L’Associació Professional té un espai propi dins la representació dels
integrants i les integrants del Cos d’Agents Rurals. La representació sindical
és i serà necessària, i totes les energies que els sindicats inverteixin en temes
professionals continuaran essent molt benvingudes. Els sindicats són els
representants dels treballadors i els responsables de negociar aspectes amb
tanta incidència professional com tots els relatius a la Seguretat i la Salut en el
treball, per no parlar de les condicions de treball més clàssiques.

Dit això, els projectes que ens plantegem treballar, poc a poc i des de la
consciència de les pròpies limitacions, són els següents:

– Pàgina web pàgina web i/o blog, entorns socials 2.0, com ara
microblogging» (facebook, twitter).

– Integració de l’Associació Catalana a l’Espanyola i a la Internacional

– Valorar l’actualització dels Estatuts de l’Associació (a plantejar en
l’assemblea general ordinària de 2013): nom de l’Associació, àmbit de
representació, periodicitat de les reunions de la Junta, ús de les noves
tecnologies entre la Junta i amb les persones associades…

– Díptic/tríptic divulgatiu del CAR

– Fomentar la presència del Cos d’Agents Rurals als mitjans de
comunicació

– Procurar establir relació amb les institucions (partits polítics amb

representació parlamentària, Govern, entitats que tinguin relació amb la
nostra tasca i amb el medi ambient).

– Fer un seguiment i propostes de millora de les normes que regulen la
nostra tasca i la protecció del medi ambient.

– Participar en el II Congrés Estatal d’Agents Forestals i Mediambientals,
que es celebrarà a Toledo el mes d’abril de 2013.

ORGANITZACIÓ DE LA JUNTA

D’acord amb els Estatuts, la Junta està formada per 4 figures obligatòries
(president/a, vice-president/a, secretari/a, tresorer/a) i fins a 16 vocals.
Això permet una junta molt àmplia i representativa (amb els inconvenients i
avantatges que comporta).

Es pretén que a la Junta hi hagi un mínim de 2 persones de cada Àrea Regional
(diferenciant Pirineus com una àrea regional).

Ens proposem treballar eminentment per Internet, mitjançant un grup de
correu propi de la Junta. Pretenem minimitzar les reunions físiques entre els
membres de la Junta per a evitar els esforços de temps i de diners que suposen
els desplaçaments. També pretenem minimitzar les reunions amb representants
d’institucions o entitats, per les mateixes raons.