RESUM DE L’ANOMALIA DE PRECIPITACIÓ RESPECTE DE LA MITJANA CLIMÀTICA ANY 2017